Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 november 2009

Zevende Peilstek D66: onvoldoende voor parkeerbeleid Sittard-Geleen

Op een broeierig warme laatste zaterdag van juni heeft D66-afdeling Sittard-Geleen de mening van de burger gepeild op de Markt in Geleen.

Dat de stelling – “De gemeente voert een goed parkeerbeleid” – erg prikkelend gekozen was, zou je een understatement kunnen noemen. Dat bleek wel uit de stroom reacties die er kwam van de passanten.

Men vond het kennelijk niet te warm om ruimschoots de tijd te nemen te reageren en te discussiëren, zowel met de D66-ers ter plekke als met andere bezoekers van de markt.

Van een grote meerderheid (72%) kreeg de gemeente een dikke onvoldoende wat betreft het gevoerde parkeerbeleid. Slechts 28% van de mensen vond het parkeerbeleid van de gemeente in orde.

De redenen die werden aangevoerd om het parkeerbeleid als niet goed te bestempelen waren divers: variërend van “te duur”, tot “te weinig gratis plekken” en “slechte parkeergarages”.

De voorstanders van het parkeerbeleid vonden het parkeren juist nog steeds betaalbaar en ook het aantal parkeerplekken werd door hen als voldoende ervaren.

Samenvattend kan de conclusie worden getrokken dat er werk aan de winkel is voor de gemeente daar waar het om het parkeerbeleid gaat. Deze zevende Peilstek van D66 gaf duidelijk aan dat het thema de burger erg na aan het hart ligt omdat de meeste mensen er in hun dagelijkse doen en laten mee geconfronteerd worden.