Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 16 februari 2018

Verkiezingsprogramma D66 2018-2022

D66 presenteert haar Verkiezingsprogramma 2018-2022.

D66 neemt verantwoordelijkheid
De afgelopen vier jaar heeft D66 deel uitgemaakt van de coalitie in Sittard-Geleen. Na een periode van constructief oppositie voeren, heeft D66 een reputatie opgebouwd als betrouwbare en stabiele bestuurspartij. D66 bestuurt mee in Den Haag, Gedeputeerde Staten van Limburg en zes Limburgse gemeenten, waaronder Sittard-Geleen.

D66 erkent het belang van goed onderwijs, goed werk en goed wonen. D66 werkt voortvarend aan
verbetering van de samenwerking met de Belgische en Duitse buren. Er zijn Рmede dankzij D66 Рbelangrijke stappen gezet in de richting van een Euregionale arbeidsmarkt.

Sittard-Geleen is in het kader van de Global Goals van de Verenigde Naties opnieuw fairtrade gemeente geworden. Voor D66 telt iedereen mee; wij sluiten niemand uit. Daarom zetten wij ons in voor de acceptatie en integratie van vluchtelingen, statushouders en LHBTI’s in onze maatschappij.

Onderwijs is de sleutel voor succes en persoonlijke groei. D66 knokt voor het beste onderwijs en eerlijke kansen voor iedereen; met extra aandacht voor ontdekkend leren, techniek, cultuureducatie, sport, buurtalen en grensoverschrijdende samenwerking.

D66 gelooft in de kracht van Sittard-Geleen, een veelzijdige en innovatieve gemeente met hoogwaardige bedrijvigheid, levendige en goed bereikbare stadscentra, toekomstbestendige voorzieningen, een aantrekkelijke woonomgeving en de beste zorg voor onze inwoners. Wij staan voor een goede balans tussen economie en werkgelegenheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Met VDL Nedcar, de Brightlands Chemelot Campus, bedrijven op de Chemelot site en een sterke onderwijssector is Sittard-Geleen een belangrijke spil in de economische ontwikkeling van Zuid-Limburg. Om de economische kansen van onze gemeente en de regio te kunnen verzilveren, kiest D66 voor een intensieve samenwerking in de Westelijke Mijnstreek, Zuid-Limburg en de Euregio Maas-Rijn.

D66 Sittard-Geleen heeft korte lijnen met onze vertegenwoordigers in de Provinciale Staten en het College van Gedeputeerde Staten, het Nederlands en het Europees Parlement. Wij zullen deze contacten optimaal benutten, in het belang van onze stad en de regio.

U kunt ons verkiezingsprogramma hier vinden.

Bert Kamphuis, lijsttrekker D66 Sittard-Geleen