Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 28 februari 2018

Vragen D66 over onderhoud Stadspark Sittard

De noodzakelijke renovatie van het monumentale Stadspark Sittard is in 2014 gestart. Er is goed werk verricht bij het opknappen van het eerste deel van het Stadspark. Op dit moment, vier jaar na de start van de werkzaamheden, is echter pas een deel van het park gerenoveerd. Buurtbewoners geven aan dat er onvoldoende wordt gecommuniceerd over de voortgang en dat sommige paden verzakt en onbegaanbaar zijn. De looppaden rondom de visvijver en ter hoogte van het voormalige zwembad zijn er het ergst aan toe. D66 heeft er begrip voor dat de uitvoering van een project tijd kost, maar gaat ervan uit dat communicatie met de buurtbewoners over de resterende planning spoedig wordt hervat en dat de snel op te lossen knelpunten op korte termijn worden opgepakt.

Derhalve heeft de D66-fractie de volgende vragen gesteld aan het college: D66 art 37 onderhoud stadspark