Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 2 maart 2018

Aanvullende vragen D66 over inloophuis Bie Zefke

Vandaag bereikte ons het signaal dat de situatie bij inloophuis Bie Zefke niet helemaal op orde is. Door de toename van bezoekers in combinatie met zwaardere problematiek is de afgelopen maanden veel spanning ontstaan. De spanning komt niet alleen tot uiting bij Bie Zefke, maar ook bij Moveoo en zelfs in de directe omgeving.

Daarnaast is aangegeven door een vertegenwoordiging van Bie Zefke dat de ruimte te klein is om alle bezoekers te ontvangen. De winterregeling betekent in de praktijk dat mensen wel ’s nachts binnen kunnen, maar er zijn niet voldoende bedden aanwezig om ook daadwerkelijk te kunnen slapen.

De locatie wordt ook als onveilig omschreven én ervaren. Een recente brandoefening heeft bevestigd dat in geval van een calamiteit, dit ernstige gevolgen kan hebben voor de aanwezigen in het pand.

De fractie van D66 is van mening dat Bie Zefke een belangrijke rol vervult in onze samenleving en dat veiligheid van zowel bezoekers als de vrijwilligers altijd voorop dient te staan.

Hierover hebben wij de volgende vragen gesteld aan het College van B&W :ART. 37 bie zefke vervolg