Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 juni 2018

Nieuwe coalitie in Sittard-Geleen

Na een lange formatieperiode is er eindelijk een nieuwe coalitie gevormd in Sittard-Geleen. De coalitie die met 20 van de 37 zetels een krappe meerderheid heeft in de raad, bestaat uit zeven partijen: gob (9 zetels), GroenLinks (4 zetels), SP (2 zetels), DNA (2 zetels), PvdA (1 zetel), VVD (1 zetel) en SPA (1 zetel). Opvallend is dat drie partijen die zetels verloren hebben bij de verkiezingen van 21 maart (SP, DNA en PvdA) deel uitmaken van deze coalitie. Dit is het gevolg van de vorming van een zogenaamde vernieuwingsgroep door GroenLinks, SP, DNA en PvdA. Deze partijen hebben ruimschoots voor de verkiezingen besloten om samen op te trekken en hebben ook als blok onderhandelingen gevoerd met de grootste partij (gob). De op één na grootste partij, het CDA (8 zetels), werd door de vernieuwingsgroep uitgesloten. Dit betekende dat gob en de vernieuwingsgroep tot een akkoord zijn gekomen, met steun van de VVD en later ook de fractie SPA.

D66 heeft bij de onderhandelingen steeds aangegeven dat wat ons betreft het verkiezingsresultaat leidend zou moeten zijn en dat bij de formatie met name partijen die zetelwinst hebben geboekt of stabiel gebleven zijn betrokken zouden moeten worden. Het door gob en GroenLinks op sleeptouw nemen van partijen die zetels hebben verloren achtten wij minder wenselijk. De wens van de kiezers is hiermee onvoldoende gerespecteerd. Tevens hebben wij gepleit voor een stabiele coalitie met goede contacten in Den Haag en de Provincie Limburg. Omdat bij de formatie onvoldoende rekening is gehouden met onze wensen, heeft D66 er uiteindelijk voor gekozen om zich niet aan te sluiten bij de coalitie.

De nieuwe coalitie heeft zeven wethouders voorgedragen voor een totale taakomvang van 5,5 fte (1 fte meer dan begroot). Dit betekent dat maar liefst vier wethouders een deeltijdfunctie krijgen. Naast de full-time wethouders Pieter Meekels en Leon Geilen (beiden namens gob) en Kim Schmitz (GroenLinks) krijgen Jos Bessems (DNA) en Felix van Ballegooij (SP) 0,75 fte. De wethouders Eefje Joosten (VVD) en Berry van Rijswijk (gob) moeten het doen met een schamele 0,5 fte. D66 vraagt zich af of zij daarmee naast de interne vergaderingen (die minimaal 1,5 dag per week vergen) nog voldoende tijd over hebben voor al hun werkzaamheden.

Bij de installatie van de nieuwe wethouders op 6 juni jl. viel ons op dat de Stadspartij Jack Renet, voorman van coalitiepartij SPA, voordroeg als tegenkandidaat voor de beoogd kandidaat Pieter Meekels. Bij de stemming kreeg Meekels 19 stemmen en Renet 16. Twee raadsleden stemden blanco. Onze conclusie: één van de raadsleden van de coalitie heeft dus niet op Pieter Meekels gestemd. Dit is zeer ongebruikelijk bij de start van een nieuwe coalitie. Ook bleek dat het draagvlak voor de verschillende wethouders in de gemeenteraad behoorlijk varieert. De wethouders Joosten (19), Meekels (19), van Rijswijk (20) en van Ballegooij (21) kregen beduidend minder stemmen dan Bessems, Geilen en Schmitz (25).

D66 wenst het nieuwe stadsbestuur veel succes met de uitdagingen waar Sittard-Geleen voor staat, zeker gezien de huidige financiële positie van de gemeente. Wij zijn benieuwd naar de nadere concretisering van de plannen die de coalitie op hoofdlijnen heeft gepresenteerd in het coalitieakkoord. D66 zal zich de komende periode onafhankelijk en altijd met focus op de inhoud positief-kritisch en constructief blijven opstellen in de gemeenteraad.