Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 10 december 2018

Jongerenpact D66

Jongerenpact D66

Agelopen dinsdag 4 december werd het jongerenpact voorstel van Tweede Kamerlid Rens Raemakers – D66 aangenomen in de Tweede Kamer. Het jongerenpact zorgt ervoor dat de staatssecretaris kwetsbare jongeren begeleiding biedt naar werk of studie.
Dit zal in samenwerking gaan met gemeentes door het hele land.

In Nederland zijn 84.000 kwetsbare jongeren die niet in beeld zijn, geen werk of opleiding hebben. Vorige week vroeg Raemakers samen met meer dan 35 lokale raadsfracties van D66 aandacht voor dit belangrijke onderwerp. D66 – Jocelyn Engelhart vertegenwoordigde daarbij D66 Sittard-Geleen.

Ook in Sittard-Geleen zien we dat er kwetsbare jongeren zijn die hulp nodig hebben bij hun werk of studie. D66 Sittard-Geleen wil het jongerenpact graag hoog op de politieke agenda zetten van onze gemeente. Voor D66 is het belangrijk dat iedereen gelijke kansen krijgt en volwaardig kan meedraaien in de samenleving.