Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 18 februari 2019

Coalitiebreuk Sittard-Geleen

D66 is vandaag via een persbericht op de hoogte gesteld van een breuk in de coalitie in Sittard-Geleen. Nadat de eenmansfractie van SPA herhaaldelijk afweek van de coalitiediscipline (tot zichtbare ergernis van de overige coalitiepartijen), maakt SPA-raadslid Jack Renet met ingang van 18 februari geen deel meer uit van de brede coalitie in de gemeenteraad.

De coalitie van GOB, GroenLinks, SP, DNA, PvdA en VVD heeft hierdoor nog maar een krappe meerderheid van één zetel (met 19 van de 37 zetels) en zal naar verwachting de komende tijd alles in het werk stellen om een gesloten front te vormen.
D66 hoopt dat dit geen afbreuk zal doen aan het duale stelsel in Sittard-Geleen, waarbij ook van coalitiefracties een kritische, kaderstellende en controlerende houding verwacht wordt.

Voor D66 vormt deze coalitiebreuk overigens geen aanleiding om de door ons gekozen constructieve en positief-kritische lijn los te laten. Wij zullen de voorstellen van het college van B&W en de uitvoering van het coalitieprogramma inhoudelijk blijven beoordelen en toetsen aan ons eigen verkiezingsprogramma, aldus fractievoorzitter Bert Kamphuis