Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 10 april 2019

D66 stelt vragen aan het college van B&W

D66 stelt vragen aan het college van B&W

 

Onze fractie is geattendeerd op de ernstige overlast die wordt veroorzaakt op en rond het plein bij Ligne in Sittard. De hardnekkige overlast wordt veroorzaakt door een aantal jongeren in de vorm van agressief gedrag, verbaal geweld, vernielingen en bedreigingen richting bezoekers en personeel. Zowel bezoekers als het personeel van cultuurbedrijf De Domijnen, Zuyd Hogeschool en ondernemers hebben hier veel last van.

 

In overleg met de gemeente, Zuyd Hogeschool en De Domijnen zijn in het verleden straatcoaches ingezet en hebben de politie en docenten van onderwijsinstellingen in de omgeving pogingen gedaan om overlastgevers aan te spreken op hun gedrag dan wel te verwijderen uit de bibliotheek. Daarnaast is door de gemeente tijdelijk camerabewaking ingesteld. Deze aanpak heeft geleid tot een tijdelijke verbetering van de situatie rondom Ligne.

 

Helaas is het probleem daarmee nog niet opgelost. De overlast is de laatste tijd opnieuw toegenomen. De betrokken partijen hebben het college van B&W en de gemeenteraad daarom via een brandbrief gevraagd om verantwoordelijkheid te nemen en de openbare orde op en rond het plein te herstellen. Ook D66 verwacht dat deze overlast voortvarend wordt aangepakt door de politie en de gemeente. De overlast die wordt veroorzaakt op deze locatie is wat D66 betreft onacceptabel. D66 vindt dat de gemeente en de politie verantwoordelijk zijn voor handhaving van de openbare orde en dus moeten ingrijpen. Raadslid Jocelyn Engelhart heeft in dat kader namens de D66-fractie schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W.