Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 26 augustus 2019

Proeftuin Geleen Centrum

D66 Sittard-Geleen is ervan overtuigd dat Geleen een helpende hand nodig heeft en dat goed gereedschap het halve werk is.  Het lijkt dat er nu goed gereedschap gevonden is in de vorm van een proeftuin.

 

Het voorstel toen, kon D66 niet steunen. Met als grootste argument dat het voorstel niet werd gedragen door het centrummanagement, vereniging  van eigenaren en andere belanghebbenden van Geleen centrum. Onze fractie is blij te om te zien dat er na gezamenlijk overleg en samenwerking er nu een voorstel ligt dat breed gedragen wordt en dat er spoedig gestart zal worden met het hanteren van een 0 tarief voor de eerste 2 uur parkeren op een drietal plaatsen in het centrum van Geleen (koningsplein, Elisabethstraat en het marktplein).

 

Toch wil D66 terugblikken op de route die genomen is.

Er zijn vele wegen die naar Rome leiden maar blijkbaar ook naar het centrum van Geleen. We hadden wellicht niet allemaal dezelfde startpositie en de ene route was wellicht mooier dan de andere en na veel hobbels op weg lijkt het dat we op dezelfde bestemming zijn uitgekomen.

 

Echter vraagt D66 zich af waarom we niet vanaf dezelfde positie zijn vertrokken. Dan hadden we wellicht samen de ‘’mooiere’’ route kunnen nemen en waren we onderweg minder geld kwijt geweest. Het voorstel nu valt namelijk een stuk duurder uit en D66 vraagt zich af op welke wijze we deze financiering in de begroting gaan opnemen met ons vizier op 2020? Alleen al de handhaving op het nieuwe parkeerbeleid wordt een stuk intensiever. Ook wordt er gevraagd vooruit te lopen op het bestuursakkoord met de Provincie, graag wil D66 van het college weten of/en welke gevolgen hieraan verbonden zijn en wanneer wij een raadsvoorstel kunnen verwachten daar we nu spreken van een collegevoorstel.

 

D66 Sittard-Geleen kan dit voorstel steunen met een kritische blik richting het proces en zien graag dat het college de uitvoering van dit voorstel voortvarend ter hand neemt.