Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 14 november 2019

Dag-, en nachtopvang voor jongeren!

Dag-, en nachtopvang voor jongeren, de eerste stap is gezet!

Helaas zijn er in onze gemeente jongeren die niet meer thuis of op zichzelf kunnen wonen. Gelukkig zijn er diverse woon/leefgroepen beschikbaar in onze gemeente, waar deze jongeren terecht kunnen en met de juiste begeleiding toch een goede start naar volwassenheid kunnen maken.

Onze fractie heeft echter signalen ontvangen dat het regelmatig voorkomt dat jongeren, juist vanwege de problematiek waarvoor ze in de woongroep verblijven, worden weggestuurd en daarmee dakloos worden. Deze jongeren moeten zich dan melden bij de daklozenopvang. In deze maatschappelijke opvang komt veel en zware drugs-, en gedragsproblematiek voor.

Dakloze, kwetsbare jongeren, vaak vatbaar voor slechte gewoonten, die horen volgens D66 niet thuis in een opvang met drugsgebruikers en verwarde mensen. Die moeten, na alle ellende, in een veilige omgeving kunnen overnachten.

Vandaag is in de Gemeenteraad unaniem de motie van D66 aangenomen waarin het college wordt opgeroepen te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om een (regionale) veilige maatschappelijke dag-, en nachtopvang op te zetten, specifiek voor de doelgroep jongeren waarbij geen sprake is van drugs-, of gedragsproblematiek.

Dit is de eerste stap om te komen tot een veilige opvang voor jongeren is vandaag gezet.

D66 voor de toekomst!