Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 25 maart 2020

Vragen vergoedingen zorgaanbieders tijdens Coronacrisis

Gemeente Sittard-Geleen

Betreft: vragen ex Artikel RvO inzake vergoedingen zorgaanbieders tijdens Coronacrisis

Sittard, 24 maart 2020

 

Geacht College,

Ons land verkeert momenteel in een enorme crisis. Het Coronavirus vormt een gevaar voor een groot deel van onze samenleving. Om die reden heeft de overheid verregaande maatregelen getroffen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Maatregelen die iedereen treffen, zo ook de aanbieders van jeugd-, en wmo-zorg in onze gemeente.

Door de genomen maatregelen zijn mensen verplicht om zoveel mogelijk thuis te blijven. Activiteiten die voor afleiding kunnen zorgen gaan niet door en sportclubs, waar kinderen normaliter hun energie kwijt kunnen zijn gesloten. Scholen zijn ook gesloten waardoor kinderen geacht worden thuis onderwijs te volgen. Van ouders wordt verwacht dat ze dit in goede banen leiden, terwijl deze ouders zelf ook geacht worden thuis te werken, of misschien wel vanwege gebrek aan werk met grote zorgen thuis zitten. Kortom, de huidige situatie vraagt enorm veel van mensen.

Veel van onze inwoners ontvangen ondersteuning vanuit de wmo of de jeugdwet. Deze ondersteuning wordt vaak gegeven omdat er problemen zijn in de thuissituatie. Deze thuissituatie staat juist nu extra onder druk. Het is mooi om te zien dat veel aanbieders, ondanks alle beperkingen, proberen hun cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen nu dat extra hard nodig is. Deze aanbieders treffen op creatieve manieren maatregelen om de gezondheid van hun medewerkers, cliënten en anderen in onze samenleving zo goed mogelijk te beschermen. Dit zijn extra inspanningen die tijd en geld kosten, zodat de ondersteuning zo goed mogelijk door kan worden voortgezet én de extra ondersteuning ook zoveel mogelijk geleverd kan worden. Veel aanbieders doen er echt alles aan om hun cliënten zo goed mogelijk te helpen.

 

Zeer recent hebben wij uit de media vernomen dat enkele gemeenten al hebben aangekondigd zorg niet te financieren als die niet adequaat wordt geleverd als gevolg van de coronacrisis. Wij vinden dit een verontrustende mededeling en hebben daarom enkele vragen:

  1. Erkent het College dat de huidige maatregelen een enorme belasting zijn voor mensen in de thuissituatie? Zo nee, waarom niet?
  2. Is het College zich ervan bewust dat de maatregelen een extra grote belasting vormen voor mensen die nu al ondersteuning nodig hebben en dat er eigenlijk juist nu hulp nodig is om crisissituaties te voorkomen? Zo nee, waarom niet?
  3. Is het College op de hoogte van de aankondiging van enkele gemeenten dat geleverde zorg mogelijk niet wordt gefinancierd?
  4. Is het College voornemens om zorg, die tijdens de coronacrisis mogelijk minder adequaat geleverd kan worden, gewoon door te financieren?

Indien nee:

  • Erkent het College wel dat extra veiligheidsmaatregelen kunnen leiden tot minder adequate zorg?
  • Realiseert het College zich dat een dergelijke aankondiging kan leiden tot het volledig beëindigen of afbouwen van zorg aan mensen die dat zo hard nodig hebben?
  • Is het College zich ervan bewust dat het afbouwen of beëindigen van ondersteuning leidt tot ongewenste of zelfs gevaarlijke situaties?
  • Is het College van mening dat, gezien het bovenstaande, het rechtvaardig en verantwoord is om geleverde zorg niet te financieren?

Wij danken u reeds bij voorbaat voor de beantwoording van onze vragen binnen de hiervoor gestelde termijn.

Met vriendelijke groet,

 

Cyril Laugs

Burgerlid D66 Sittard-Geleen

Burgerlid.laugs@sittard-geleen.nl