Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 21 april 2020

Gemeenteraadsleden bieden steun aan Sittard-Geleen

Afgelopen weekend hebben de fractievoorzitters met elkaar overlegd over een financiële bijdrage vanuit de lokale raadsfracties, om zo diverse maatschappelijke organisaties in Sittard-Geleen – die als gevolg van de Coronacrisis in de problemen dreigen te geraken – te helpen.

In samenwerking met de organisatie Sittard-Geleense Uitdaging (SGU) willen de raadsleden en het College van B&W deze hulp vormgeven. De SGU is een maatschappelijke makelaar die in principe werkt met gesloten beurzen en die kennis, kunde en hun netwerk ter beschikking stelt aan verenigingen en maatschappelijke/sociale organisaties. Tevens zoekt SGU de verbinding op met het lokale bedrijfsleven.

Om dit ondersteuningsproject te realiseren wil de gemeenteraad de organisatie voorzien van een startkapitaal via een vrijwillige bijdrage van € 25,00 per raadslid of wethouder. Deze ruggensteun voor lokale verenigingen en organisaties wordt mede gerealiseerd via de D66-fractie.

Een delegatie van de gemeenteraad heeft met de SGU overlegd om te bekijken welke vormen van hulp kunnen worden geboden. Er is geconstateerd dat verenigingen en organisaties geconfronteerd kunnen worden met zowel organisatorische als financiële problemen die zelfs hun voortbestaan van organisaties in gevaar kunnen brengen. Om hier zicht op te krijgen en wellicht oplossingsrichtingen te vinden kan wellicht de expertise van ambtenaren ingeschakeld worden. Er wordt er een inventarisatie gemaakt van de eventuele problemen waar organisaties mee kampen en wordt onderzocht welke acties kunnen worden gestart die ook financieel resultaat opleveren.

De bedoeling is om al op korte termijn tot concrete acties over te gaan. Middels dit  niet partijpolitiek gekleurde  initiatief willen de leden van de gemeenteraad invulling geven aan een breed gedragen gevoel om ook als raad in actie te komen en zo verenigingen, vrijwilligers en maatschappelijk/sociale organisaties een helpende hand toe te steken in tijden van crisis.