Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 mei 2020

Vragen ondersteuning van de horeca Sittard-Geleen

De D66-fractie in Sittard-Geleen maakt zich veel zorgen over de gevolgen van de corona- crisis, die ook in onze gemeente ondernemers en medewerkers in alle sectoren hard treft. Veel winkeliers zagen hun omzet kelderen. Ook de horeca, de cultuursector en sportaccommodaties zijn gedurende een lange periode verplicht gesloten, hetgeen heeft geleid tot veel onzekerheid en grote zorgen, o.a. over omzetverlies, behoud van leden/klanten en personeel en zelfs het voortbestaan.

Onze fractie heeft geconstateerd dat het College van B&W al inspanningen heeft verricht om ondernemers tegemoet te komen, als aanvulling op de landelijke steunmaatregelen. Daarnaast zien we dat een aantal horecaondernemers ook zelf creatieve oplossingen heeft gevonden om het omzetverlies zoveel mogelijk te beperken (bijvoorbeeld in de vorm van afhaal- en bezorgacties). Complimenten en respect daarvoor.

De branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) heeft onlangs een concreet protocol gepresenteerd aan het Ministerie van Economische Zaken, zodat met inachtneming van social distancing, horecaondernemers invulling kunnen geven aan de anderhalve meter economie in de horeca. Dit heeft geleid tot het besluit van het Kabinet op 6 mei om de horeca toe te staan om de terrassen vanaf 1 juni weer open te stellen, met inachtneming van o.a. de afstandsvereisten en een maximum van 30 klanten (binnen).

Om ervoor te zorgen dat de horeca in Sittard-Geleen m.i.v. 1 juni een vliegende start kan maken en om de gederfde omzet zoveel mogelijk te compenseren, stelt D66 de volgende vragen aan het College:

1. Is het College van B&W bereid om in overleg met de horeca tijdelijk (waar mogelijk) extra terrasruimte te creëren voor horecabedrijven in Sittard-Geleen? Volgens D66 zou het mogelijk moeten zijn om op een aantal plekken in de stad (bijvoorbeeld op de Markt in Geleen en Sittard en in het horecastraatje in Geleen maar ook elders) tijdelijk terrassen meer ruimte te bieden, zodat het afstandscriterium van anderhalve meter kan worden gegarandeerd zonder een drastische beperking van het aantal klanten dat bediend kan worden en zodat er voldoende ruimte ontstaat voor gangpaden.

  1. Is het College van B&W bereid om in overleg met de horeca tijdelijk buitenbars toe te staan waar mensen zelf hun drankjes en eten kunnen ophalen zodat er minder hoeft te worden geserveerd aan de tafels?
  2. Indien uw College bereid is om medewerking te verlenen, bent u dan ook bereid om af te zien van de heffing van extra precariobelasting?
  3. Is het mogelijk om – gezien de buitengewone omstandigheden – tijdelijk blurring (mengvormen) toe te staan in Sittard-Geleen? Versoepeling binnen horecacategorieën (al dan niet tijdelijk) zou volgens D66 een oplossing kunnen bieden om ondanks de coronacrisis extra omzet te genereren, aanvullend aan de creatieve oplossingen die een aantal horecaondernemers al heeft ingezet.