Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 juni 2020

D66-motie gemeenschappelijke regelingen unaniem aangenomen

De D66-fractie heeft in de raadsvergadering van 11 juni een motie ingediend met een indringende oproep aan het College van B&W om de termijnen voor bespreking van de jaarrekening en de begroting van gemeenschappelijke regelingen (zoals Omnibuzz, de RUD, de Veiligheidsregio en de BsGW) te respecteren. Al jaren, ook dit jaar, is het in Sittard-Geleen – op één uitzondering na – niet gelukt om dit binnen de gestelde termijn af te handelen, waardoor reacties van de gemeenteraad en mogelijke zienswijzen niet tijdig naar de besturen van verbonden partijen konden worden gestuurd.

Zoals bekend, wordt al heel lang gediscussieerd over de beperkte sturende en controlerende rol van gemeenteraden bij de uitvoering van gemeenschappelijke regelingen, ook in de Tweede Kamer.

De motie, die mede ingediend werd door de andere 12 fracties in de gemeenteraad, roept het College van B&W ook op om ook tussentijds de gemeenteraad te informeren over de ontwikkelingen in de gemeenschappelijke regelingen en niet te volstaan met de jaarlijkse bespreking van de jaarrekening en de begroting.

Wethouder Judith Bühler (CDA, portefeuillehouder verbonden partijen) heeft toegezegd dat zij de unaniem aangenomen motie zal uitvoeren door de termijnen beter af te stemmen met de besturen van verbonden partijen over en ook tussentijds de raad te (laten) informeren over de uitvoering van gemeenschappelijke regelingen.

Klik op de onderstaande link om de gehele D66-motie lezen:

Motie D66 GR 11-06-2020