Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 12 juni 2020

Inbreng D66 mantelzorgcompliment Sittard-Geleen

In de raadsvergadering van 11 juni jl. diende de fracties van SPA en CDA een motie in m.b.t het mantelzorgcompliment.  D66 heeft zich tijdens de ronde uitgesproken dat het met name van belang is dat er een waardering is en blijft voor mantelzorgers en waar mantelzorgers ook zeer laagdrempelig gebruik van kunnen maken.  In 2019 heeft onze fractie aangegeven dat indien de mogelijkheid zich voordoet om te kijken naar de reeds eerder genomen bezuinigingsmaatregelen. Dit lijkt het ons een prima kans.

 

Tijdens de raadsvergadering gaf raadslid Jocelyn Engelhart aan dat D66 ook teleurgesteld is in de huidige manier van samenwerken op dit dossier.  ‘’We bespreken vanavond twee moties, die op inhoud verschillen tonen, maar hetzelfde doel hebben.  Ik vind het dan ook moeilijk te bevatten dat alle fracties dezelfde wens uitspreken maar dat het spaak loopt op de aanvliegroute en wij blijkbaar niet in staat zijn om gezamenlijk op inhoud tot een overeenstemming te komen’’ aldus Jocelyn.

 

Gezien het gezamenlijk doel dat men voor ogen heeft, zag D66 dit moment als een kans om als één gemeenteraad naar buiten te treden. Met het oog op de uitdagingen die Sittard-Geleen op zich heeft af zien komen en die we vast nog gaan krijgen in de toekomst, was het zeker prettig geweest om uit te stralen dat de gemeenteraad van Sittard-Geleen zich niet enkel laat voeren door coalitie – oppositie haantjesgedrag.