Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 juni 2020

Vragen expertisecentrum voor kinderen en jongeren met zeldzame en complexe problematiek

Geacht College,

 

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren. De afgelopen jaren zijn behoorlijke stappen gezet op het gebied van de jeugdhulp, Wmo en Participatiewet. Zo wordt sommige ondersteuning op wijkniveau georganiseerd, andere vormen op gemeentelijk niveau en sommige ondersteuningsvormen op regionaal niveau. Er zijn echter ook mensen met een dermate complexe problematiek dat zij zeer uitzonderlijke, specifieke en gespecialiseerde ondersteuning nodig hebben. Het is (bijna) onmogelijk om deze ondersteuning op een van de genoemde niveaus te organiseren omdat er weinig beroep op wordt gedaan en de kennis en ervaring van de hulpverleners zeer specialistisch is. Voor deze specifieke vormen van hulpverlening is de afgelopen jaren weinig aandacht geweest. Het risico bestaat dat de kennis en ervaring van professionals verdwijnt en daarmee ook de mogelijkheid om deze ondersteuning in te zetten wanneer dat nodig is. Om dit te voorkomen is het de bedoeling dat er acht speciale expertisecentra worden opgezet waarin deze kennis en expertise gebundeld wordt.

 

Gisteren (18 juni 2020) verscheen op 1Limburg het nieuwsbericht dat Limburg de enige regio is waar nog geen coördinerende gemeente is aangewezen om dit expertisecentrum op te zetten. Als reden hiervoor geeft de woordvoerder van het ministerie aan dat de gesprekken nog niet zijn afgerond.

 

D66 vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren met problemen zo goed en snel mogelijk begeleid worden om hun kans op een succesvolle toekomst te vergroten. Mede hierom hebben wij op 14 november 2019 de, unaniem aangenomen, motie ingediend om de mogelijkheden te onderzoeken voor een dag-, en nachtopvang voor jongeren. Het op te richten expertisecentrum voor onze regio vinden wij in het verlengde hiervan ook een goede en belangrijke zaak. Hoewel we begrijpen dat de gesprekken nog niet helemaal zijn afgerond, heeft onze fractie toch al enkele vragen naar aanleiding van het nieuwsbericht:

 

  1. Is het College op de hoogte van de plannen om te komen tot een aantal expertisecentra voor jongeren met zeer complexe en zeldzame problematiek?
  2. Is het College het met D66 eens dat een expertisecentrum voor jongeren met zeer complexe en zeldzame problematiek noodzakelijk is? Zo nee, waarom niet?
  3. Is de Gemeente Sittard-Geleen benaderd door het ministerie om de coördinerende rol op zich te nemen?
  4. Is het College bereid om de coördinerende rol voor heel Limburg op zich te nemen? Zo nee, waarom niet?

Indien ja, heeft het College al ideeën over de vorm en inhoud van het expertisecentrum?

  1. Is inmiddels bekend welke gemeente de coördinerende rol op zich gaat nemen?

 

 

 

Wij danken u reeds bij voorbaat voor de beantwoording van onze vragen binnen de hiervoor gestelde termijn.

 

Met vriendelijke groet,

 

Cyril Laugs

Burgerlid D66 Sittard-Geleen

Burgerlid.laugs@sittard-geleen.nl