Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 25 juni 2020

Reactie op vragen toegankelijkheid middengebied Geleen – Munstergeleen

Recentelijk heeft raadslid Jocelyn Engelhart in samenwerking met steunfractielid Pepijn Pi vragen gesteld met betrekking tot de toegankelijk van het middengebied tussen Geleen en Munstergeleen. Wegens de vele positieve reacties die onze fractie heeft mogen ontvangen en de bijgekomen vragen vanuit inwoners en omwonenden, willen wij naar aanleiding daarvan graag een terugkoppeling erop doen.

 

Waarom Art. 43 vragen

De fractie van D66 Sittard-Geleen constateerde dat de toegankelijkheid van het groene middengebied tussen Geleen en Munstergeleen problematisch is. Het natuurwandelgebied is afgezet met poorten, hekken en/of draaipoortjes. Inwoners met een fysieke beperking – zoals senioren met rollators, mindervaliden en rolstoelgebruikers – hebben hierdoor beperkte of zelfs geen toegang tot het groene wandelgebied langs de Geleenbeek.

 

Sinds 2016 geldt het VN-verdrag Handicap in Nederland. Grondbeginselen in het VN-verdrag Handicap zijn toegankelijkheid, persoonlijke autonomie en volledige participatie. D66 vindt het daarom belangrijk dat Sittard-Geleen voldoet aan deze grondbeginselen en ook wandelgebieden in de gemeente Sittard-Geleen toegankelijk maakt voor al haar inwoners en bezoekers.

Via de onderstaande link kunt u de vragen – en de reactie van het College van B&W daarop – terugvinden. 

200615 01 Brief aan JEngelhartD66 iz toegankelijkhe id Middengebied Geleen – Munstergln def. getekend