Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 12 juli 2020

Centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht – Obbicht

Namens D66 heeft fractiesecretaris Erwin Talpe een terugblik geschreven over het besluit van de unilocatie Grevenbicht-Obbicht. 

Dat het raadsvoorstel voor de centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht – Obbicht een meerderheid zou halen in de raadsvergadering van 8/9 juli jl. stond reeds bij voorbaat vast. Daar is geen glazen bol voor nodig. Het onderwerp was immers reeds bij de coalitiebesprekingen uit onderhandeld, waarbij bepaalde partijen vrijwillig een draai van 180 graden hebben gemaakt.

 

Het gevraagde krediet voor deze ontwikkeling was nog wel een aandachtspunt. In het raadsvoorstel werd gevraagd om een krediet van ca. € 10 miljoen. Tijdens de behandeling in de ronde sprak de portefeuillehouder echter de intentie uit om e.e.a. te realiseren voor € 7 miljoen. Wat je ook van de ontwikkeling mag vinden, de uitgesproken intentie is positief. De fractie van D66 gaat er vanuit dat de portefeuillehouder een dergelijke intentie om een aanzienlijke kostenreductie te realiseren niet uitspreekt als hij daartoe niet daadwerkelijk de mogelijkheden ziet.

 

Aangezien het gevraagde krediet van € 10 miljoen een flinke hap is uit de totale investeringsruimte van € 40 miljoen, is elke besparing daarop welkom. De fractie van D66 heeft bij de behandeling van het onderwerp dan ook een amendement ingediend om het beschikbaar te stellen krediet te verlagen. Daarbij zijn we niet uitgegaan van de gestelde intentie van € 7 miljoen, maar hebben we zelfs € 0,5 miljoen extra ruimte voorgesteld wegens mogelijke onvoorziene omstandigheden. Concreet hebben wij dus middels een amendement voorgesteld om het krediet te verlagen van € 10 miljoen naar € 7,5 miljoen.

 

Ons amendement kon echter niet rekenen op een meerderheid. Waarom andere partijen het amendement niet steunen is onbekend. Hebben zij geen vertrouwen in de portefeuillehouder en zijn uitgesproken intentie om de ontwikkeling daadwerkelijk voor € 7 miljoen te realiseren? Zien zij beren op de weg (of in dit geval: in het middengebied Grevenbicht – Obbicht) en is daarom een post onvoorzien nodig van maar liefst 30%? Ik heb geen idee, u zult het ze zelf moeten vragen.

 

Andere partijen, onder aanvoering van het CDA, kwamen niet verder dan een halfzachte “open deur” motie om de kosten van deze nieuwe voorziening voor onze gemeente zo laag mogelijk te houden. Dat is een open deur, omdat het namelijk ALTIJD de bedoeling moet zijn om geen gemeenschapsgeld te verspillen. Het geeft te denken dat raadsleden het nodig vinden om dat nog extra onder de aandacht te brengen, terwijl het gewoon een vanzelfsprekendheid behoort te zijn.

 

De fractie van D66 zal het traject blijven volgen en daarbij zal, als het gaat om het zo laag mogelijk houden van de kosten, het uitgangspunt zijn maximaal € 7,5 miljoen.