Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 15 oktober 2020

Art. 43 vragen inzake dag- en nachtopvang jongeren

Burgerlid Cyril Laugs stelde Art. 43 vragen aan het College van B&W inzake de D66 motie die op 14 november 2019 unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad. De motie verzocht het college onderzoek te doen naar dag- en nachtopvang voor jongeren binnen de regio. Tot op heden heeft D66 niks vernomen van het college betreffende dit onderzoek, vandaar de vervolgvragen hierop.

De volledige vragen zijn te lezen via onderstaande link.

201013 D66-art-43-motie opvang jongeren