Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 3 december 2020

Vernieuwbouw Glanerbrook

Vanavond stond de vernieuwbouw van Glanerbrook op de agenda. D66 is blij dat dit voorstel er eindelijk ligt. In 2017 gaven wij al aan dat er vaart gemaakt moest worden met het maken van plannen, omdat de toestand van de zwembaden behoorlijk te wensen overliet.

Geld speelt altijd een rol. Natuurlijk is het mooi om meerdere zwembaden te hebben in Sittard-Geleen, maar aangezien onze gemeente geen geld in overvloed heeft, moeten keuzes gemaakt worden.

D66 heeft al vaker aangegeven te willen kiezen voor 1 mooie, centrale moderne voorziening van hoge kwaliteit die voor iedereen toegankelijk is. Dat is nu precies het voorstel dat het College aan de Raad voorlegt. Uiteraard is dat door D66 positief ontvangen. Dat neemt niet weg dat we kritisch gekeken hebben naar het voorstel.

Zo hebben wij altijd het standpunt gehanteerd dat voor bovenregionale voorzieningen, co-financiering gezocht moet worden. Het College geeft aan hiernaar op zoek te zijn, maar dat nog niet gevonden is. Ondanks dat we die co-financiering belangrijk vinden, is het noodzakelijk dat er snel gestart wordt want de toestand van de zwembaden is te slecht om nog langer te wachten.

Het valt wederom op dat het lijkt alsof relevante partijen niet worden meegenomen, terwijl dat juist deze raadsperiode extra aandacht zou krijgen. We hebben bij de wethouder erop aangedrongen hier meer aandacht aan te besteden.

Vinden wij als D66 dat de andere zwembaden moeten sluiten? Nee, natuurlijk niet. Alleen de gemeente heeft niet voldoende geld om deze te onderhouden en exploiteren. Wij vinden dat de gemeente wel op andere manieren kan bijdragen om ervoor te zorgen dat de zwembaden openblijven.

Tenslotte is dit weer een onderwerp dat zich perfect leent om tweespalt te zaaien tussen Sittard en Geleen. We zien dit op de social media ook weer massaal gebeuren. D66 doet hier niet aan mee, voor ons is Sittard-Geleen één gemeente!