Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 december 2020

Uitwerkingsplan duurzame accommodaties

Dit raadsvoorstel over een beladen dossier is na intensieve discussies in de rondes van 2 en 9 december alsnog aangepast door het college van B&W. Het oorspronkelijke voorstel werd door een ruime meerderheid van de gemeenteraad (met uitzondering van GroenLinks) niet behandelrijp geacht. Gezien het grote aantal vragen en onduidelijkheden kon er nu nog geen besluit genomen worden over welke accommodaties behouden zouden worden en welke afgestoten zouden moeten worden.

Diverse insprekers en brievenschrijvers (zoals de Lions, tennisverenigingen, de harmonie St. Joseph en anderen) lieten weten dat zij door het college niet of onvoldoende waren betrokken bij de totstandkoming van het accommodatiebeleid. Daarnaast waren er nog tal van vragen over het overzicht van accommodaties dat als bijlage bij het raadsvoorstel was gevoegd. D66 was uitermate kritisch over de onduidelijkheid over de maatschappelijke en financiële gevolgen van de door het college gepresenteerde scenario’s.

Omdat wethouder Geilen op zijn vingers kon natellen dat het oorspronkelijke raadsvoorstel het niet zou gaan halen, heeft het college er uiteindelijk een procesvoorstel van gemaakt, waarin de toezegging is gedaan om met alle betrokken partijen, inclusief de verenigingen en stichtingen die gebruik maken van de accommodaties, het gesprek aan te gaan over de uitwerking van de eerder vastgestelde kaders en de gemeenteraad daarbij te betrekken en in fases besluiten te laten nemen.

Omdat het gewijzigde raadsvoorstel ruimte biedt voor een meer zorgvuldige uitwerking van het accommodatiebeleid heeft de D66-fractie kunnen instemmen.