Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 december 2020

Vernieuwbouw centrale zwem- en sportvoorziening Glanerbrook

D66 heeft ingestemd met dit raadsvoorstel, dat een logische consequentie is van het raadsbesluit van 2017 waarin werd vastgelegd dat er in de gemeente Sittard-Geleen één centrale zwemvoorziening zou komen bij Glanerbrook. D66 benadrukte dat het complex, gezien de slechte onderhoudstoestand, zo snel mogelijk moet worden opgeknapt. De huidige faciliteiten zijn niet meer van deze tijd en bepaald geen visitekaartje voor onze gemeente. Eindelijk kan met dit raadsvoorstel een duidelijke keuze worden gerealiseerd.

D66-raadslid Jocelyn Engelhart constateerde verheugd dat het 50-meter wedstrijdbad kan worden gerealiseerd binnen het voorziene budget en dat ook de 400-meter schaatsbaan en de wielerbaan kunnen worden gehandhaafd, zelfs met een overkapping en met een duurzame energievoorziening door middel van zonnepanelen.

Het CDA en Groen Links dienden een motie in waarin het college werd gevraagd om de raad via een second opinion te informeren over de kostenontwikkeling naar aanleiding van het programma van eisen van de sportverenigingen en de inspanningen van het college om externe financieringsbronnen aan te boren, bijvoorbeeld in de vorm van provinciale cofinanciering van de bovenlokale voorzieningen bij Glanerbrook. Omdat D66 die cofinanciering ook in 2017 heel belangrijk vond, hebben we deze motie mee ingediend.

Het voorstel werd met een ruime meerderheid van 35 stemmen voor en 2 tegen (PvdA) aangenomen.