Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 december 2020

Vierde programmarapportage 2020

De D66-fractie heeft met instemming kennisgenomen van de vierde programmarapportage en de daarbij behorende beslispunten. Deze rapportage laat opnieuw een positief resultaat zien en dat is na alle onheilstijdingen van de afgelopen jaren een opsteker.

Wel heeft fractievoorzitter Bert Kamphuis vragen gesteld aan wethouder Raven over de intercityverbinding Eindhoven – Heerlen – Aken waarover dit voorjaar een besluit verwacht wordt. D66 onderstreept het belang van deze snelle grensoverschrijdende verbinding en wil daarbij de garantie dat deze intercity ook stopt op het station van Sittard, een belangrijk knooppunt van spoorlijnen. Dit mede vanwege de samenwerking tussen onderwijsinstellingen, de campussen en de aansluiting op de hogesnelheidslijnen die vanuit Aken vertrekken. Desgevraagd liet de wethouder weten dat beide kandidaten die deze snelle verbindingen willen uitvoeren (Arriva en de NS) hebben bevestigd dat Sittard een halte zal worden. Vanwege die bevestiging achtte D66 het niet nodig om hierover een motie in te dienen, die we achter de hand hadden gehouden.

Daarnaast heeft D66 zich aangesloten bij vragen van GroenLinks over de vertraging bij het in kaart brengen van knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid, iets waar de gemeenteraad al meerdere keren om heeft gevraagd.