Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 december 2020

Wijziging belastingmaatregelen en legesverordening

D66 heeft ingestemd met een wijziging van de belastingmaatregelen 2021 en de legesverordening 2020. De wijziging van de eerder vastgestelde belastingen resulteert in een minder sterke stijging van de woonlasten dan we hadden voorzien na de vaststelling van de begroting 2021. En dat is positief nieuws voor onze inwoners. Ook de tegemoetkoming die wordt geboden aan horecaondernemers door geen leges te heffen op terrasoverkappingen hebben wij gesteund.

Ten aanzien van de parkeertarieven zijn wij akkoord gegaan met een verlenging van het huidige parkeerregime (met kleine aanpassingen die ook op draagvlak van ondernemers kunnen rekenen) in het centrum van Geleen. Pas bij de discussie over de Toekomstvisie 2030 wordt meer duidelijkheid verwacht over de structurele oplossing voor het centrum van Geleen. D66 is van mening dat die structurele oplossing ook nu al mogelijk was en daarom hebben we samen met het CDA een motie voorbereid, die uiteindelijk niet in stemming is gebracht.  Gezien de specifieke functie van het centrum van Geleen is er volgens ons alle reden om daar lagere tarieven te hanteren dan in het centrum van Sittard. Wat ons betreft, hoeven we dus niet te wachten op de Toekomstvisie 2030. D66 vindt het hoog tijd dat er snel duidelijkheid komt voor de bezoekers van het centrum van Geleen en de ondernemers die al heel lang vragen om een structurele oplossing.