Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 23 september 2021

Kloosterkapel Sint-Agnetenberg, Plakstraat Sittard

Onlangs heeft onze fractie kennisgenomen van de zorgen van o.a. de Stichting Jacob Kritzraedt, de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born en de Vereniging Sittards Verleden met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan Klooster Sint-Agnetenberg in Sittard. In dit ontwerpbestemmingsplan krijgt de monumentale kloosterkapel, die dateert uit 1699, een bestemming als privéwoning

Gezien de cultuurhistorische waarde van deze kapel, alsmede het unieke en tevens beschermde interieur ervan, is de D66-fractie van mening dat zowel het behoud van het in- en exterieur van de kloosterkapel als de toegankelijkheid van dit monumentale pand in gevaar komt door het voorliggende ontwerpbestemmingsplan.

Wat D66 betreft, is het behoud van monumentale panden binnen onze gemeente van groot belang. Versterking van het historische karakter van het centrum van Sittard is in lijn met de Toekomstvisie 2030. Daarnaast kan het behoud en de toegankelijkheid van monumentale panden met hun typerende architectuur ook de toeristische aantrekkingskracht van Sittard-Geleen bevorderen.

Gezien dit alles stelde onze lijsttrekker Pepijn Pi samen met Cyril Laugs namens de D66-fractie daarom de volgende vragen aan het College van B&W (klik op de link): Art. 43 vragen D66 Kloosterkapel Sint-Agnetenberg