Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 21 december 2020
Art. 43 vragen beperking risico voor indieners planschadeclaims inzake VVGB windpark Holtum-Noord

Art. 43 vragen beperking risico voor indieners planschadeclaims inzake VVGB windpark Holtum-Noord

Voor D66 is het behalen van de klimaatdoelstellingen van cruciaal belang. Daarbij kijken wij ook nadrukkelijk naar wind- en zonne-energie. Ook onze gemeente zal daarbij haar aandeel moeten leveren om de doelstellingen in 2030 te kunnen halen.   De gemeenteraad, inclusief de fractie van D66, heeft tijdens de raadsvergadering…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 18 december 2020
Vierde programmarapportage 2020

Vierde programmarapportage 2020

De D66-fractie heeft met instemming kennisgenomen van de vierde programmarapportage en de daarbij behorende beslispunten. Deze rapportage laat opnieuw een positief resultaat zien en dat is na alle onheilstijdingen van de afgelopen jaren een opsteker. Wel heeft fractievoorzitter Bert Kamphuis vragen gesteld aan wethouder Raven over de intercityverbinding Eindhoven – Heerlen –…

Bekijk nieuwsbericht
Vernieuwbouw centrale zwem- en sportvoorziening Glanerbrook

Vernieuwbouw centrale zwem- en sportvoorziening Glanerbrook

D66 heeft ingestemd met dit raadsvoorstel, dat een logische consequentie is van het raadsbesluit van 2017 waarin werd vastgelegd dat er in de gemeente Sittard-Geleen één centrale zwemvoorziening zou komen bij Glanerbrook. D66 benadrukte dat het complex, gezien de slechte onderhoudstoestand, zo snel mogelijk moet worden opgeknapt. De huidige faciliteiten zijn niet meer van deze…

Bekijk nieuwsbericht
Inbreng D66 Raadsvergadering 15 & 16 December 2020 

Inbreng D66 Raadsvergadering 15 & 16 December 2020 

In dit artikel kunt u per thema kijken naar de inbreng van D66 die raadsleden Bert Kamphuis en Jocelyn Engelhart hebben geleverd tijdens de laatste raadsvergadering voor het Kerstreces. Thema’s zoals het verbod op carbidschieten, de hernieuwbouw van Glanerbrook en de wijzigingen van de gemeentelijke belastingmaatregelen werden besproken. Per onderwerp is een beknopte samenvatting te…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 december 2020
Vernieuwbouw Glanerbrook

Vernieuwbouw Glanerbrook

Vanavond stond de vernieuwbouw van Glanerbrook op de agenda. D66 is blij dat dit voorstel er eindelijk ligt. In 2017 gaven wij al aan dat er vaart gemaakt moest worden met het maken van plannen, omdat de toestand van de zwembaden behoorlijk te wensen overliet. Geld speelt altijd een rol. Natuurlijk is…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 14 november 2020
Afspraken niet nagekomen; D66 stemt tegen begroting 2021

Afspraken niet nagekomen; D66 stemt tegen begroting 2021

D66 heeft tijdens de raadsvergadering van 11 en 12 november 2020 tegen de programmabegroting 2021  en de voorstellen voor belastingmaatregelen gestemd. Voor fractievoorzitter Bert Kamphuis was het namens de D66-fractie niet acceptabel dat het college van B&W, gesteund door de coalitiepartijen, zich niet heeft gehouden aan de in 2019 raadsbreed gemaakte afspraken om de lasten…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 1 november 2020
Koninklijke onderscheiding voor burgemeester Corsten van gemeente Selfkant

Koninklijke onderscheiding voor burgemeester Corsten van gemeente Selfkant

Op 29 oktober heeft Burgemeester Verheijen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan burgemeester Herbert Corsten van onze Duitse buurgemeente Selfkant. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Corsten heeft deze onderscheiding ontvangen omdat hij gedurende zijn ambtstermijn een grote bijdrage heeft geleverd aan de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking,…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 15 oktober 2020