Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 14 oktober 2020 zondag 12 juli 2020
Centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht – Obbicht

Centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht – Obbicht

Namens D66 heeft fractiesecretaris Erwin Talpe een terugblik geschreven over het besluit van de unilocatie Grevenbicht-Obbicht.  Dat het raadsvoorstel voor de centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht – Obbicht een meerderheid zou halen in de raadsvergadering van 8/9 juli jl. stond reeds bij voorbaat vast. Daar is geen glazen bol voor nodig. Het…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 25 juni 2020
Reactie op vragen toegankelijkheid middengebied Geleen – Munstergeleen

Reactie op vragen toegankelijkheid middengebied Geleen – Munstergeleen

Recentelijk heeft raadslid Jocelyn Engelhart in samenwerking met steunfractielid Pepijn Pi vragen gesteld met betrekking tot de toegankelijk van het middengebied tussen Geleen en Munstergeleen. Wegens de vele positieve reacties die onze fractie heeft mogen ontvangen en de bijgekomen vragen vanuit inwoners en omwonenden, willen wij naar aanleiding daarvan graag een terugkoppeling erop doen. …

Bekijk nieuwsbericht
Vragen over de gemeentelijke regierol in de gesprekken tussen Horeca Markt Sittard en de ambulante handel

Vragen over de gemeentelijke regierol in de gesprekken tussen Horeca Markt Sittard en de ambulante handel

Geacht college, Het zijn bijzondere tijden, daar kunnen we het over eens zijn. En bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Dat is ook goed merkbaar op de Markt in Sittard, waar terrassen noodgedwongen veel ruimtelijker zijn opgezet. Die ruimte is echter schaars en dan komt de politiek om de hoek: politiek is…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 19 juni 2020
Vragen expertisecentrum voor kinderen en jongeren met zeldzame en complexe problematiek

Vragen expertisecentrum voor kinderen en jongeren met zeldzame en complexe problematiek

Geacht College,   Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de hulp en ondersteuning aan kinderen en jongeren. De afgelopen jaren zijn behoorlijke stappen gezet op het gebied van de jeugdhulp, Wmo en Participatiewet. Zo wordt sommige ondersteuning op wijkniveau georganiseerd, andere vormen op gemeentelijk niveau en sommige ondersteuningsvormen op…

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 12 juni 2020 donderdag 7 mei 2020 dinsdag 21 april 2020
Gemeenteraadsleden bieden steun aan Sittard-Geleen

Gemeenteraadsleden bieden steun aan Sittard-Geleen

Afgelopen weekend hebben de fractievoorzitters met elkaar overlegd over een financiële bijdrage vanuit de lokale raadsfracties, om zo diverse maatschappelijke organisaties in Sittard-Geleen – die als gevolg van de Coronacrisis in de problemen dreigen te geraken – te helpen. In samenwerking met de organisatie Sittard-Geleense Uitdaging (SGU) willen de raadsleden en het College…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 1 april 2020
Noodkreet Kasteelpark Born

Noodkreet Kasteelpark Born

De fractie van D66 Sittard-Geleen heeft eind maart een noodkreet ontvangen van het bestuur van Kasteelpark Born. De organisatie uit haar zorgen richting de gemeente wegens financiële redenen die het voortbestaan van de organisatie in gevaar brengen. Met circa 80.000 bezoekers per jaar is het park een echte trekpleister binnen onze gemeente.  Het…

Bekijk nieuwsbericht