Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 december 2020
Vernieuwbouw centrale zwem- en sportvoorziening Glanerbrook

Vernieuwbouw centrale zwem- en sportvoorziening Glanerbrook

D66 heeft ingestemd met dit raadsvoorstel, dat een logische consequentie is van het raadsbesluit van 2017 waarin werd vastgelegd dat er in de gemeente Sittard-Geleen één centrale zwemvoorziening zou komen bij Glanerbrook. D66 benadrukte dat het complex, gezien de slechte onderhoudstoestand, zo snel mogelijk moet worden opgeknapt. De huidige faciliteiten zijn niet meer van deze…

Bekijk nieuwsbericht
Inbreng D66 Raadsvergadering 15 & 16 December 2020 

Inbreng D66 Raadsvergadering 15 & 16 December 2020 

In dit artikel kunt u per thema kijken naar de inbreng van D66 die raadsleden Bert Kamphuis en Jocelyn Engelhart hebben geleverd tijdens de laatste raadsvergadering voor het Kerstreces. Thema's zoals het verbod op carbidschieten, de hernieuwbouw van Glanerbrook en de wijzigingen van de gemeentelijke belastingmaatregelen werden besproken. Per onderwerp is een beknopte samenvatting te…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 3 december 2020
Vernieuwbouw Glanerbrook

Vernieuwbouw Glanerbrook

Vanavond stond de vernieuwbouw van Glanerbrook op de agenda. D66 is blij dat dit voorstel er eindelijk ligt. In 2017 gaven wij al aan dat er vaart gemaakt moest worden met het maken van plannen, omdat de toestand van de zwembaden behoorlijk te wensen overliet. Geld speelt altijd een rol. Natuurlijk is…

Bekijk nieuwsbericht
zaterdag 14 november 2020
Afspraken niet nagekomen; D66 stemt tegen begroting 2021

Afspraken niet nagekomen; D66 stemt tegen begroting 2021

D66 heeft tijdens de raadsvergadering van 11 en 12 november 2020 tegen de programmabegroting 2021  en de voorstellen voor belastingmaatregelen gestemd. Voor fractievoorzitter Bert Kamphuis was het namens de D66-fractie niet acceptabel dat het college van B&W, gesteund door de coalitiepartijen, zich niet heeft gehouden aan de in 2019 raadsbreed gemaakte afspraken om de lasten…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 1 november 2020
Koninklijke onderscheiding voor burgemeester Corsten van gemeente Selfkant

Koninklijke onderscheiding voor burgemeester Corsten van gemeente Selfkant

Op 29 oktober heeft Burgemeester Verheijen een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan burgemeester Herbert Corsten van onze Duitse buurgemeente Selfkant. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Corsten heeft deze onderscheiding ontvangen omdat hij gedurende zijn ambtstermijn een grote bijdrage heeft geleverd aan de versterking van de grensoverschrijdende samenwerking,…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 15 oktober 2020 woensdag 14 oktober 2020 zondag 12 juli 2020
Centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht – Obbicht

Centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht – Obbicht

Namens D66 heeft fractiesecretaris Erwin Talpe een terugblik geschreven over het besluit van de unilocatie Grevenbicht-Obbicht.  Dat het raadsvoorstel voor de centrale onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht – Obbicht een meerderheid zou halen in de raadsvergadering van 8/9 juli jl. stond reeds bij voorbaat vast. Daar is geen glazen bol voor nodig. Het…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 25 juni 2020
Reactie op vragen toegankelijkheid middengebied Geleen – Munstergeleen

Reactie op vragen toegankelijkheid middengebied Geleen – Munstergeleen

Recentelijk heeft raadslid Jocelyn Engelhart in samenwerking met steunfractielid Pepijn Pi vragen gesteld met betrekking tot de toegankelijk van het middengebied tussen Geleen en Munstergeleen. Wegens de vele positieve reacties die onze fractie heeft mogen ontvangen en de bijgekomen vragen vanuit inwoners en omwonenden, willen wij naar aanleiding daarvan graag een terugkoppeling erop doen. …

Bekijk nieuwsbericht
Vragen over de gemeentelijke regierol in de gesprekken tussen Horeca Markt Sittard en de ambulante handel

Vragen over de gemeentelijke regierol in de gesprekken tussen Horeca Markt Sittard en de ambulante handel

Geacht college, Het zijn bijzondere tijden, daar kunnen we het over eens zijn. En bijzondere tijden vragen om bijzondere maatregelen. Dat is ook goed merkbaar op de Markt in Sittard, waar terrassen noodgedwongen veel ruimtelijker zijn opgezet. Die ruimte is echter schaars en dan komt de politiek om de hoek: politiek is…

Bekijk nieuwsbericht