Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 december 2018 maandag 10 december 2018
Jongerenpact D66

Jongerenpact D66

Jongerenpact D66 Agelopen dinsdag 4 december werd het jongerenpact voorstel van Tweede Kamerlid Rens Raemakers – D66 aangenomen in de Tweede Kamer. Het jongerenpact zorgt ervoor dat de staatssecretaris kwetsbare jongeren begeleiding biedt naar werk of studie. Dit zal in samenwerking gaan met gemeentes door het hele land. …

Bekijk nieuwsbericht
vrijdag 7 december 2018 vrijdag 23 november 2018
Algemene beschouwingen D66 Programmabegroting 2019

Algemene beschouwingen D66 Programmabegroting 2019

D66 heeft gekozen voor een positief-kritische en constructieve oppositierol in de gemeenteraad, maar tijdens de behandeling van de programmabegroting 2019 heeft fractievoorzitter Bert Kamphuis namens D66 felle kritiek geuit op de koers die het College van B&W heeft gekozen om in Sittard-Geleen tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.  Tijdens de raadsvergadering van…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 11 november 2018 donderdag 11 oktober 2018 dinsdag 9 oktober 2018 zaterdag 21 juli 2018 maandag 11 juni 2018

Nieuwe coalitie in Sittard-Geleen

Na een lange formatieperiode is er eindelijk een nieuwe coalitie gevormd in Sittard-Geleen. De coalitie die met 20 van de 37 zetels een krappe meerderheid heeft in de raad, bestaat uit zeven partijen: gob (9 zetels), GroenLinks (4 zetels), SP (2 zetels), DNA (2 zetels), PvdA (1 zetel), VVD (1 zetel) en SPA (1 zetel).…

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 23 mei 2018

Nieuwe burgerleden en steunfractie D66

Na de verkiezingen zijn twee nieuwe burgerleden benoemd, die de D66-fractie gaan assisteren in de Rondes. In de periode 2018-2022 zullen twee ervaren D66’ers, namelijk oud-raadslid Rob Vernhout en oud-commissielid Cyril Laugs deze rol vervullen. De fractie heeft ook drie steunfractieleden benoemd: Behroez Kariemie, Nellie Latten en Pepijn Pi Van de Venne. Zij…

Bekijk nieuwsbericht