Steun ons en help Nederland vooruit

Erwin Talpe

Fractiesecretaris

42 jaar

Born

Erwin Talpe is afkomstig uit Valkenswaard en woont sinds eind 2017 samen met zijn vrouw in Born. In zijn vorige woonplaats Valkenswaard was hij in de raadsperiode 2010 – 2014 steunfractielid en bestuurslid van een lokale partij aldaar (H&G). Vanaf maart 2014 tot en met november 2017 was hij gemeenteraadslid in Valkenswaard. Hij hield zich met name bezig met de portefeuille ruimtelijke ordening en volkshuisvesting. In het dagelijks leven is Erwin werkzaam als bouwkundig medewerker bij een architectenbureau in Eindhoven.

β€œDe politiek heeft altijd mijn interesse gehad. Na onze verhuizing naar Born heb ik mij aangesloten bij D66. Als fractiesecretaris ondersteun ik de leden van fractie en steunfractie bij hun werkzaamheden. Daarbij hebben, naast de algemene taken, de onderwerpen met betrekking tot ruimtelijke ordening en volkshuisvesting mijn speciale aandacht.

Sinds ik binnen D66 actief ben, heb ik gemerkt dat de partij zich actief inzet om enerzijds de positieve elementen van Sittard-Geleen te behouden en anderzijds waar nodig zaken te verbeteren. Die actieve, betrokken houding spreekt mij aan en dat maakt dat ik graag, samen met de andere leden van D66, aan de slag ga voor onze gemeente.”

Meer van Erwin Talpe