Steun ons en help Nederland vooruit

Jocelyn Engelhart

Raadslid

31 jaar

Sittard

Jocelyn Engelhart is bij de verkiezingen van 19 maart met 302 voorkeursstemmen gekozen als raadslid voor D66. Jocelyn heeft eerder als commissielid gewerkt in de commissie inwonerszaken voor Progressief Beek (een samenwerkingsverband van D66, GroenLinks en de PvdA in Beek). Na haar verhuizing van Spaubeek naar de gemeente Sittard-Geleen heeft zij zich vorig jaar aangesloten bij de steunfractie van D66 Sittard-Geleen. Jocelyn werkt als juridisch dienstverlener en adviseur bij de Vincent van Gogh instelling en heeft haar eigen onderneming als Sociaal Raadsvrouw.

“Mijn focus zal de komende raadsperiode liggen op de decentralisaties. Er staat een hoop te veranderen op het gebied van Jeugdzorg, participatie en langdurige zorg aan ouderen. Dat er bezuinigd moet worden is een feit; de kunst is om je zorg zodanig in te richten dat iedereen die zorg nodig heeft, die ook voldoende ontvangt’’

Jocelyn neemt zitting in de volgende commissies:  DIWZ ( decentralisatie, inkomensondersteuning, wijkgericht werken, zorg en welzijn) en HOVA ( handhaving, openbare orde, veiligheid en algemene bestuurlijke zaken).

Meer van Jocelyn Engelhart