Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Artikel 37 vragen inzake Europese lobby

Onlangs publiceerde Dagblad De Limburger een artikel met de naam ‘Geld Europa om de hoek’ (19 mei 2014). Hieruit blijkt dat de Westelijke Mijnstreek in de periode 2007 t/m 2013 circa 7 miljoen euro aan Europese subsidies heeft ontvangen. In dezelfde periode ontving de regio Maastricht/Heuvelland circa 36 miljoen euro en de regio Parkstad circa 18 miljoen euro. Ondanks dat in dit artikel wordt aangegeven dat de bedragen niet geheel vergelijkbaar zijn tussen de diverse regio’s, kan toch gesteld worden dat er nog grote kansen liggen voor de gemeente Sittard-Geleen om meer Europese subsidies binnen te halen.

In dit kader pleit de D66-fractie voor het opzetten van een actieve lobby in Brussel. Aangezien het bij ons bekend is dat de gemeente Maastricht, de provincie Limburg en de Universiteit Maastricht reeds een actieve lobby hebben in Brussel zou een samenwerking met deze partners op het gebied van lobbywerk in Brussel een effectieve vorm kunnen zijn.

Bijgevoegde brief heeft de D66-fractie 4 juni 2014 gestuurd naar het College van B&W.

Gepubliceerd op 04-06-2014 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018