Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Bestuur en organisatie

D66 stelt de burger centraal en vertrouwt op de eigen kracht van mensen. De gemeente moet de inwoners van Sittard-Geleen ruimte geven om de ontwikkeling en leefbaarheid van hun eigen buurt, wijk, kern en stad vorm te geven.
Om dit mogelijk te maken, is een transparante en klantvriendelijke overheid nodig die mensen stimuleert om zelf de regie te nemen. Een moderne en interactieve overheid, die goed communiceert en luistert naar haar inwoners.
D66 betrekt inwoners, het bedrijfsleven en andere organisaties actief bij het gemeentelijk beleid. Via een burgerbegroting krijgen onze burgers meer zeggenschap over hun eigen woon- en leefomgeving.
D66 staat voor een klantvriendelijke, efficiënte en effectieve gemeente en een professioneel stadsbestuur.
Als centrumgemeente moet Sittard-Geleen beter samenwerken met haar buurgemeenten, ook met onze Belgische en Duitse buren.

Een klantvriendelijke gemeente die de burger centraal stelt