Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Financieel beleid

D66 staat voor een gezond en verantwoord financieel beleid, waardoor de belastingdruk voor burgers en bedrijven beperkt kan blijven. Wij kijken vooral naar efficiency en kostenbesparingen, bijvoorbeeld door ambtelijke samenwerking met andere gemeenten in de regio, een kritisch inkoop- en inhuurbeleid en privatisering. De gemeente moet zich opnieuw gaan beraden over haar kerntaken; we kunnen niet meer alle taken blijven uitvoeren met minder financiƫle middelen. Omdat de begroting de komende jaren structureel forse tekorten vertoont, zijn ombuigingen en hervormingen noodzakelijk. D66 wil geen bezuinigingen doorschuiven naar volgende generaties, maar nu de basis leggen voor een gezonde toekomst.
WIJ kiezen bij hervormingen en ombuigingen voor "nieuw voor oud", "kwaliteit voor nabijheid" en "minder overheid, meer samenleving".
De afgelopen jaren heeft de gemeente zware verliezen moeten incasseren bij de grondexploitatie. Om deze risico's te beperken, zal Sittard-Geleen een passiever grondbeleid moeten voeren.
Om de scenario's van de effecten van de decentralisaties van zorgtaken en de financiƫle doorwerking daarvan goed in beeld te krijgen, moet regelmatig een stresstest aan de gemeenteraad worden gepresenteerd. De raad moet in positie gebracht worden om het budgetrecht en de controlerende taken naar behoren te kunnen uitvoeren.

D66 staat voor een gezond en verantwoord financieel beleid