Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Leefbaarheid en milieu

D66 streeft naar leefbare wijken en kernen, waarin volop ruimte is voor burgerkracht en zelfsturing. Wij vertrouwen op de eigen kracht van onze burgers. De burgerbegroting geeft inwoners en wijkplatforms meer zeggenschap over hun eigen leef- en woonomgeving. Burgers worden actief betrokken bij de totstandkoming van een duurzaam en milieuvriendelijk beleid in de stad. Wijkvoorzieningen staan onder druk door de demografische krimp. D66 kiest ook hier voor toekomstbestendige voorzieningen. Kwaliteit gaat voor nabijheid.
D66 wil de duurzaamheid in onze gemeente een flinke impuls geven. Wij kiezen voor schone en duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Het Groene Net benut de restwarmte van de fabrieken op het Chemelotterrein en de biomassacentrale. Lokale energiecoöperaties worden ondersteund en gestimuleerd. D66 zet volop in op innovatie en slimme oplossingen die bijdragen aan een duurzamere samenleving. De gemeente heeft daarbij een belangrijke voorbeeldfunctie.
Het vervoer van gevaarlijke stoffen per spoor baart D66 zorgen; wij steunen daarom een onderzoek naar een alternatieve en veiligere route voor het transport van gevaarlijke stoffen.

Sittard-Geleen, een leefbare en duurzame stad