Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Veiligheid en openbare orde

D66 staat voor een veilig Sittard-Geleen, zowel in de stadscentra als in de wijken en kernen. Wij stimuleren de eigen kracht van mensen, die samen met de gemeente en de hulpdiensten verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid in de stad. Via Burgernet en de sociale media kunnen problemen snel gesignaleerd worden. De gemeente moet overlast en criminaliteit bestrijden met preventieve maatregelen, tijdige signalering van problemen en een snelle en gerichte aanpak van misstanden. Goede openbare verlichting, bewaakte fietsenstallingen, opvang van verslaafden zijn goede voorbeelden van preventieve maatregelen die het veiligheidsgevoel kunnen vergroten. Cameratoezicht biedt geen garanties voor meer veiligheid en mag selectief en gericht worden ingezet in uitgaanscentra, zoals de Markt in Geleen en Sittard. Het vrijlaten van de sluitingstijden in de horeca zorgt voor een spreiding van mogelijke overlast bij het verlaten van cafés; D66 pleit dan ook voor een structurele verruiming van de openingstijden van cafés.
D66 wil de verkoop en teelt van softdrugs reguleren en is voorstander van een gecontroleerd gedoogbeleid. Het drugsbeleid van Sittard-Geleen moet nauw worden afgestemd met de buurgemeenten (ook over de grens).

Een veilige stad