Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Ruimte en infrastructuur

D66 wil een bereikbare stad, met ruim baan voor fietsers en een betere doorstroming van het verkeer. Dit betekent veilige fietspaden, meer rotondesen ongelijkvloerse kruisingen, betere afstemming van verkeerslichten, een klantvriendelijk parkeerbeleid en openbaar vervoer. Wij pleiten onder meer voor busverbindingen naar onze Belgische en Duitse buurgemeenten en een intercityverbinding tussen Sittard en Aken. De ontsluiting van Sittard-Oost kan worden geregeld in samenwerking met de gemeenten Selfkant, Schinnen en Onderbanken; we hoeven geen Oostelijke Randweg aan te leggen in het natuurgebied in Sittard.
Door de demografische krimp moeten we verstandig omgaan met de woningvoorraad. Nieuwe grootschalige bouwprojecten zijn niet meer aan de orde. Er zijn met name meer betaalbare woningen nodig voor studenten, starters en eenpersoonshuishoudens. Door de vergrijzing zijn ook voldoende woningen voor senioren nodig.
Bij herstructurering van wijken en industrieterreinen geldt het principe "van meer naar beter". D66 wil meer ruimte voor groen en duurzaamheid in de wijken. Wij willen geen woningbouw in het buitengebied. De Graetheide en de Lexhy blijven groen als het aan D66 ligt.

D66 staat voor een groene en bereikbare stad