Steun ons en help Nederland vooruit

Standpunten overzicht

Sociaal beleid, zorg en welzijn

D66 staat voor een sociale stad, waarin iedere inwoner meetelt en meedoet. Sittard-Geleen moet zorgen voor een klantvriendelijk welzijnsbeleid voor jong en oud. Betrokkenheid en participatie van burgers en respect, tolerantie en integratie moeten bevorderd worden. D66 kent geen onderscheid tussen jong en oud, allochtoon en autochtoon en discriminatie van homo's en lesbiennes wordt niet getolereerd. Ouderen moeten zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen wonen en mantelzorgers moeten zoveel mogelijk ondersteund worden door de gemeente. D66 wil ook meer en betere voorzieningen voor jongeren en hen actief betrekken in het beleid van de gemeente.
Door de decentralisaties van zorgtaken verschuift de verantwoordelijkheid naar de gemeente. Helaas wordt tegelijkertijd minder geld overgeheveld naar de gemeente. Dit betekent dat we de zorg zorgvuldig moeten inrichten en slimme samenwerking moeten zoeken met de zorginstellingen en dat we ook zullen moeten uitgaan van de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen en de inzet van familie en vrijwilligers.

Een sociale en zorgzame stad, waarin iedereen meetelt